abereality@abereality.sk
+421 903 866 040

Kontakt

Kontakt:

ABeREALITY - Realitná kancelária

ABESERVIS s.r.o.

Antona Bernoláka 51
010 01 Žilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka: 60994/L

IČO: 47 539 097
DIČ: 202 394 6155
Číslo účtu: FIO BANKA
IBAN SK74 8330 0000 0024 0155 1048

_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vladimír Bolček 
tel.: 0903 866 040
abereality@abereality.sk                             

 
   

 

 

                                        
                                          
                                  


_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              2013 - 2021 ABeREALITY

bolcek 11.02.2015
working...
 
 
 
 
tooltip
 
showlbox